Обявление

14 01 2013 font minus font plus print
Община Камено, Дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за Частично изменение на ПУП - план за регулация.

 

VJ Soft e-ideas