Съобщение

21 01 2013 font minus font plus print
На вниманието на г-жа Денка Иванова Едрева, г-н Иван Илиев Едрев и г-жа Елена Илиева Едрева относно образувана преписка за административно производство за незаконно строителство

 

VJ Soft e-ideas