Публично обсъждане на Бюджет 2013 на община Камено

31 01 2013 font minus font plus print
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАМЕНО
ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ
ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ
На тема: „Проект на бюджет за 2013 г.на Община Камено”.
Поканват се всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в обсъждането.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2013 НА ОБЩИНА КАМЕНО

№ по ред

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

1

с. Трояново

28.01.2013 Понеделник

10.30 ч.

Читалището

2

с. Вратица

28.01.2013

Понеделник

12.00 ч.

Пенсионерски клуб

3

с. Тръстиково

29.01.2013

Вторник

09.30 ч.

Пенсионерски клуб

4

с. Ливада

29.01.2013

Вторник

10.30 ч.

Пенсионерски клуб

5

с. Желязово

30.01.2013

Сряда

16.00 ч.

Пенсионерски клуб

6

с. Русокастро

30.01.2013

Сряда

17.00 ч.

Читалището

7

с. Черни връх

31.01.2013

Четвъртък

17.00 ч.

Читалището

8

с.Константиново

31.01.2013

Четвъртък

18.00 ч.

Читалището

9

с. Кръстина

01.02.2013

Петък

10.00 ч.

Пенсионерски клуб

10

с. Винарско

01.02.2013

Петък

11.00 ч.

Пенсионерски клуб

11

с. Полски извор

04.02.2013

Понеделник

11.00 ч.

Читалището

12

с. Свобода

04.02.2013

Понеделник

16.00 ч.

Клуб в кметството

13

гр. Камено

05.02.2013

Вторник

18.00 ч.

Зала „Гражданска защита“

 

VJ Soft e-ideas