Съобщение

24 01 2013 font minus font plus print
Община Камено, Дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че в "Държавен вестник" бр. 6/ 22. 01. 2013 г.  са обнародвани  Решения № 20 и Решение № 21 на Общински съвет - Камено

 

VJ Soft e-ideas