Обявление

29 01 2013 font minus font plus print
Община Камено, Дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед РД-09-36/24. 01. 2013 г.  на Кмета на община Камено е одобрен проект за ПУП.

 

VJ Soft e-ideas