Обявление

30 01 2013 font minus font plus print
Уведомяваме Ви, че за ПИ № 321005 в местността "Пода" в землището на гр. Камено е изготвен ПУП - план за регулация и застрояване и отреждането му "За цех за производство на мебели и врати, със склад и административно-битова част"

 

VJ Soft e-ideas