Обява

30 01 2013 font minus font plus print
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

VJ Soft e-ideas