Съобщение

21 02 2013 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

,,Преустройство на съществуващи стопански сгради в цех за производство на мебели и врати със склад и административно – битова част в ПИ № 321005, местност „Под село” – втори стопански двор, землище гр.Камено, община Камено”, с инвеститор „Агроброкер” ООД.

         Местоположение на инвестиционното предложение - ПИ 321005, местност „Под село” – втори стопански двор, землище на гр.Камено, община Камено.


 

 

VJ Soft e-ideas