Съобщение

12 03 2013 font minus font plus print
В Държавен вестник бр. 23/08.03.2013 г. е обнародвано Решение № 26 от 31. 01. 2013 г. на Общински съвет .- Камено

 

VJ Soft e-ideas