Съобщение

12 03 2013 font minus font plus print
Със Заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на ПУП

 

VJ Soft e-ideas