Уведомление

20 03 2013 font minus font plus print

Уведомление от "Еко Рециклинг Трейд" ЕООД за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Уведомлението и информацията към него можете да разгледате тук


 

VJ Soft e-ideas