Обявление

21 03 2013 font minus font plus print
Одобрен проект за ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ - 321005 - Стопнаски двор, местност "Под село"  в землището на гр. Камено

 

VJ Soft e-ideas