Обявление

21 03 2013 font minus font plus print
Одобрен проект за частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ - VI338 и XII337 в кв. 33 по плана на гр. Камено

 

VJ Soft e-ideas