Община Камено - част от инициативата Да изчистим България

19 04 2013 font minus font plus print
Община Камено подкрепя кампанията на БТВ "Да изчистим България за един ден" и призовава всички ЗАЕДНО на 20  април  да направим мястото, където живеем по-чисто.
Всеки може да намери своето място в тази кампания, като почисти пространството пред своя дом, тротоара и градинката пред него.
Общината инициира организирано почистването на следните места:
за град Камено
- старото корито на река „Айтоска“
- районът около гробищния парк
- зоната около стадиона на гр. Камено
за село Свобода
- местността „Кавак дере“
за село Кръстина
- дерето, преминаващо през селото
- учулищния двор
- входът на село Кръстина от към гр. Камено
за село Винарско
- дерето, преминаващо през селото
- чешмата „Златните чучури“
- чешмата в местността „Парка“
за село Вратица
- парка в селото
за село Трояново
- гората „Борчетата“
за село Черни връх
- входът на село Черни връх откъм град Бургас
- парка в селото
за село Тръстиково
- коритото на река „Русокастренска“
- парка в селото
за село Ливада
- двора на училището
за село Желязово
- разклона на село Желязово
за село Константиново
- около училищния двор, сградата на пощата и читалището
Напомняме на гражданите, че:
- Почистването и поддържането на прилежащите части на жилищните сгради и междублоковите пространства е тяхно задължение;
- Събраните от почистването отпадъци да се поставят в съдовете за битови отпадъци или в чували до тях с изключение на едрогабаритните;
- Едрогабаритните отпадъци да се поставят до съдовете за битови отпадъци;
- Рязането на дървета и кастренето на клони да се извършва само след разрешение от кмета на общината или на населеното място, съгласно чл. 18, от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Камено;
- Изрязаните храсти и клони при почистването да се оставят в зелените площи на удобно за извозване място, а не до съдовете.
ТРАНСПОРТИРАНЕТО на отпадъците ще бъде извършвано от Общината.
ДОБРОВОЛЦИТЕ, които желаят да участват в кампанията могат да се записват
- за Камено на  телефони: 055152059;  както  и на e-mail: kucarova@kameno.bg  - до 17. 04. 2013 г.
- за останалите населените места в общината - в кметствата до 17. 04. 2013 г.

Чували и ръкавици ще се раздават на 20.04.2013 г. от 8.30 до 11.30 часа
- за град Камено в БКС /дейност „Чистота“/, а за останалите населени места в общината - пред кметствата.