Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

18 04 2013 font minus font plus print
Проучване на интереса и отношението на гражданите
към физическото възпитание и спорта

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър
Петър Стойчев.

С тази анкета Министерството на физическото възпитание и спорта ще събере информация с цел проучване интереса и отношението на българските граждани към физическото възпитание и спорта. Отговорите на въпросите ще бъдат обработени и анализирани, а на резултатите ще се осигури необходимата публичност.

Данните от анкетата ще бъдат използвани от Министерството на физическото възпитание и спорта за актуализиране на нормативната уредба при планиране на политиките и програмите на държавните и местни власти, и заинтересованите спортни организации.
Допитването ще продължи до 25 април.

Анкетата е анонимна и съдържа 32 въпроса.

Към анкетата (моля кликнете тук!)