Уведомление

10 05 2013 font minus font plus print
Уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

VJ Soft e-ideas