Уведомление за инвестиционно намерение

14 05 2013 font minus font plus print
относно: Изграждане на строеж "Базова станция на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД в поземлен имот по плана на град Камено

 

VJ Soft e-ideas