Областен информационен център - Бургас организира информационна среща

07 06 2013 font minus font plus print
Уважаеми дами и господа,


Областен информационен център – Бургас има удоволствието да Ви покани на информационна среща на тема „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013. Срещата ще се състои на 13.06.2013 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. в залата на Община Камено.

На събитието ще научите повече за основните дейности на ОИЦ – Бургас – с какво можем да Ви бъдем полезни и как да се свържете с нас. Ще Ви запознаем още и с възможностите да кандидатствате по текущите актуални схеми – „Внедряване на иноващии в предприятията“ и предстоящи – „Технологична модернизация на малки и средни предприятия“ по Оперативна програмата „Конкурентоспособност“. След срещата, всеки от Вас ще може да участва в дискусията относно въпроси, свързани с Оператинивте програми за текущия и бъдещ програмен период.

ОИЦ – Бургас е създаден по проект № BG161РО002-3.3.02-00018-С0001 „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Бургас” и е част от мрежата от 27-те Областни информационни центрове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 

 

VJ Soft e-ideas