Уведомление

07 06 2013 font minus font plus print
Относно: Инвестиционно предложение за разполагане на 7 бр. метални контейнера за съхранение на пакетирано зърно в УПИ по плана на с. Черни връх

 

VJ Soft e-ideas