Обява

07 06 2013 font minus font plus print
"Югоизточна Рибна Компания" ЕООД - гр. Бургас, уведомява всички заинтересовани лица относно инвестиционно предложение: Изграждане на "Предприятие за преработка на риба" и "Пречиствателно съоръжение за отпадни води"

 

VJ Soft e-ideas