Съобщение

24 06 2013 font minus font plus print
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

VJ Soft e-ideas