Уведомление за инвестиционно намерение

26 06 2013 font minus font plus print
по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

VJ Soft e-ideas