До 12 юли ще се приемат заявления за ползване на Обществена трапезария

27 06 2013 font minus font plus print
          ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” ,

           УВЕДОМЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО, ЧЕ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”, СЧИТАНО ОТ 01.07.2013 до 12.07.2013 г. ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СГРАДАТА НА ДЕЙНОСТ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОДПОМАГАНЕ”

          Проектът предвижда предоставяне на услугата, която е насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора в неравностойно социално положение, които не са в състояние по различни причини материални или здравни да си я осигуряват сами. Услугата включва приготвяне и предоставяне на храна за обяд-супа, основно ястие и хляб. Тази нова за Община Камено услуга има за цел да подобри качеството на живот на хората от целевите групи, чрез оказване на помощ и подкрепа. Групата на потребителите ще бъде определена въз основа на разработени критерии определящи икономическия и социален статус на нуждаещите се лица.


          За ползватели на социалната услуга „Обществена трапезария” могат да кандидатстват хора от следните целеви групи:
- Лица от семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 ППЗСП.
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимална пенсия.
Повече информация можете да получите на тел. 05515/20-50
Заявление може да изтеглите тук

 

VJ Soft e-ideas