Съобщение

15 07 2013 font minus font plus print
Със Заповед на Кмета е одобрен проект за ПУП - план за регулация по плана на гр. Камено

 

VJ Soft e-ideas