Уведомление за инвестиционно предложение

15 07 2013 font minus font plus print

Уведомление от "Автотрейд-2009" ООД гр. Бургас относно инвестиционно предложение: "Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газстнация, автомивка, тир паркинг с капацитет от 50 места, ресторант със 150 места в ПИ 012093 местност "Червенака", с. Кръстина, община Камено

 

Уведомлението можете да видите тук


 

VJ Soft e-ideas