Обявление

23 07 2013 font minus font plus print
Относно: Изготвен проект за: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и отреждането му за "Крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газстанция, автомивка, ТИР паркинг, ресторант"

 

VJ Soft e-ideas