На вниманието на г-жа Марчела Чембърлейн

13 08 2013 font minus font plus print

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”

До

Марчела Вълчева Чембърлейн

гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл. 71, вх. 3 ет. 6  


Копие до РО НСК Бургас

гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов №120, ет.5

 

Мария Атанасова Спасова – Николова

гр. Бургас, ул. „Ал. Велики“ №48, ет. 4

 

Теодор Борисов Абазов

с. Константиново

 

Иван Желев Колев

с. Константиново

 

Кметсво с. КонстантиновоУважаема г-жо Чембърлейн,  при извършена проверка от служители на Дирекция „УТСУОС“ при Община Камено е констатирано незаконни изкопни работи на площ над 30 кв.м  и дълбочина от 1,00 ÷ 4,00м. до имотните граници със съседните имоти. Съгласно одобрен проект за вертикална планировка по страничните регулационни линии са предвидени подпорни стени, който не сте изпълнили.  Това създава опасност от ерозионни свлачищни процеси. В предвид липсата на стабилна ограда около имота се създава и сериозна опасност за нещастни случаи.


 С настоящото писмо ви разпореждаме в 14 дневен срок от датата на получаване да се явите в „ДУТСУОС“ (техническа служба) при Община Камено с предложение за мерките, които ще предприемете за изпълнение на предвидените  по одобрените проекти СМР. С това писмо Ви предупреждаваме за възможните опасности от неукрепения и неограден изкоп за живущите в съседните имоти.

 инж. ДИМЧО МУТАФОВ

Директор Дирекция УТСУОС
 

VJ Soft e-ideas