Обявление

10 09 2013 font minus font plus print
Община Камено дирекция "УТСОУС", уведомява заинтересованите лица, че със Заповед РД-09-447/05.09.2013 ....

 

VJ Soft e-ideas