Уведомление за инвестиционно предложение

15 11 2013 font minus font plus print
Относно инвестиционно предложение на "Монтиране на собствена хибридна система за собствено ел. захранване на обект "Сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника в имот  № 010424, местност "Рапаня", землище на гр. Камено ЕКАТТЕ 35883, община Камено

 

VJ Soft e-ideas