Среща с Регионалния представител на КЗД

15 11 2013 font minus font plus print

По повод Международния ден на толерантността – 16 ноември, Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация г-жа Ирина Иванова се срещна с представители на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ в Камено. Г-жа Иванова запозна присъстващите с дейността на Комисията и с възможните начини всеки, който се чувства дискриминиран да потърси нейното съдействие. Особен интерес предизвика дискутирането на темата "Толерантни ли сме ние“. Присъстващите споделиха много случки, в които са се почувствали дискриминирани или към тях са се проявили нетолерантно. Всички се обединиха около това, че да бъдеш толерантен означава, че трябва да уважаваш, приемаш и разбираш всеки един представител от богатото многообразие от култури и индивидуалности.

През 1996 година Генералната асамблея на ООН чрез резолюция 51/95 покани държавите – членки да отбелязват Международния ден за толерантност на 16 ноември с дейности, насочени едновременно към образователни институции и широката общественост.

Документът с решенията на международното събрание на ООН от 2005 година (А/RES/60/1) допълнително затвърди поетите ангажименти от държавните глави и правителства да подобрят човешкото благосъстояние, свобода и прогрес навсякъде, както и да насърчат толерантността, уважението, диалога и сътрудничеството сред различните култури, цивилизации и народи.  

Волтер казва: „Аз не приемам това, което каза, но до гроб ще защитавам правото ти да го изразяваш“

 
 

VJ Soft e-ideas