Уведомление

12 02 2014 font minus font plus print
Относно: Инвестиционно предложение: "Изграждане на нови регулиращи и измервателни линии за "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и Приемна камера на Газопроводно отклонение /ГО/ Бургас към обект: Тазорегулираща станция /ГРС/ Бургас

 

VJ Soft e-ideas