Обявление

13 02 2014 font minus font plus print
Община Камено уведомява заинтересованите лица, че до кмета на общината е направено предложение за замяна на имот № 044070 в землището на с. Ливада с ЕКАТТЕ 43623, община Камено, собственост на Стоян Желев Вълчанов с общински имот от Общинския поземлен фонд.Обявлението можете да разгледате тук

 

VJ Soft e-ideas