Комисия за защита от дискриминация

font minus font plus print

                                          

                 Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

 

http://kzd-nondiscrimination.com

Старши експерт Дирекция „СА”

Ирина Иванова

гр. Бургас

пл. „Гаров” 1, ст. 3

тел. 056/ 826082

e-mail: burgas.kzd@kzd.bg

 

 

 VJ Soft e-ideas