Регистър на общинската собственост

font minus font plus print

П У Б Л И Ч Е Н     Р Е Г И С Т Ъ Р

НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Регистърът е изготвен на основание чл.41, ал.4 от ЗОС, включва разпоредителни сделки , сключени след влизане в сила на ЗИД на ЗОС-ДВ бр.54//2008г. и ще се актуализира ежемесечно от служители в отдел ,,УС”)

 

 

Можете да изтеглите Регистъра от тук


 

VJ Soft e-ideas