Важно съобщение за преброителите и контрольорите

25 01 2011 font minus font plus print

 На 27.01.2011 г. /четвъртък/ всички преброители за преброителните участъци от кметствата на общината трябва да се явят в сградата на общинска администрация на община Камено, за да получат преброителните материали и да подпишат граждански договор.

 На 28.01.2011 г. /петък/ всички преброители за преброителните участъци на територията на град Камено трябва да се явят в сградата на общинска администрация на община Камено, за да получат преброителните материали и да подпишат граждански договор.

Раздаването на материалите ще започне от 9.30 часа до 17.00 часа. 

Галина Николова

Председател на ОбПК


 

VJ Soft e-ideas