Съобщение

28 01 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр.8/25.01.2011 г. е обнародвано обявление за Изработен проект за ПУП.

 

VJ Soft e-ideas