Съобщение

28 01 2011 font minus font plus print

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-7-ПР/19.01.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : ,,Изграждане на стопанство за промишлено отглеждане на зайци със склад за фуражи и административно-битова част в ПИ № 087024, местност „Юрутлука”, землище с Тръстиково, общ.Камено с възложител : ,,НИКОНСУЛТ АГРО” ЕООД.

         Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.

         За връзка-20 59-Б.Куцарова.