Покана

14 02 2011 font minus font plus print
 

Община Камено организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2010 г. и проекта на бюджета за 2011 год.

Обсъждането ще се проведе на 15 февруари 2011 год. /вторник/ от 18,00 часа в Залата на гражданска защита.

Общинското ръководство кани гражданите на общината, общински съветници, кметове на населени места от общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки за формирането и изразходването на бюджетните средства.

инж. Стефан Бонев

КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО


 

VJ Soft e-ideas