Бюджет 2011

17 02 2011 font minus font plus print
 

Днес на свое заседание Общински съвет – Камено прие с пълно мнозинство проектобюджета, подготвен от общинската администрация. Бюджетът на общината за тази година възлиза на 7 014 122  лв., от които 3 977 851 лв. са приходи по делегирани от държавата дейности. Приходите от местни дейности са в размер на 3 036 271 лв. За капиталовите разходи за 2011 година в бюджета са предвидени 524 455 лв. Кметът на общината, инж. Стефан Бонев сподели, че при изготвянето на капиталовата програма общинска администрация се е съобразила и с предложенията на кметовете на кметства. „Естествено исканията им бяха повече от възможностите на бюджета, но сме се постарали във всяко населено място да изпълним поне най-неотложното" сподели инж. Бонев.VJ Soft e-ideas