Съобщение

07 03 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е допусната процедура за изготвяне на ПУП на имот в землището на с. Константиново, община Камено.

 

VJ Soft e-ideas