НАШЕ ЛЯТО 2011

17 06 2011 font minus font plus print

Децата очакват от ваканцията вълнуващи преживявания. Опасяваме се, че това ги кара да се впускат в приключения, често пъти без да преценят рисковете и без да умеят да се справят с тях. Как да удържим натиска за неограничена свобода и да помогнем на децата си да преживеят една незабравима ваканция, без да пострадат . Няма напълно безопасна ваканция. Важно е да си дадем сметка, че не е възможно, нещо повече, не е полезно да осигурим абсолютна безопасност. Нашата задача е да управляваме риска, като им подскажем  различни занимания и да им дадем полезни съвети. Така ще избегнем досадата и скуката, които ги подтикват към непремерени рискове.

Отчитайки това МКБППМН за четвърта поредна година организира летния хепънинг  „НАШЕ ЛЯТО 2011“ за безопасна ваканция за децата на  Община Камено под надслов „Нека децата посрещнат лятната ваканция  с усмивка и да я изпратят с незабравими спомени“.                                                                                                                                      

 Тази година Местната комисия реши да се включат в състезателните игри 8 отбора, от населените места в общината, където са концентрирани рисковите групи деца: Отборите  на с. Свобода ,с. Винарско,  с. Трояново ,с. Русокастро с. Кръстина, с. Черни връх двата отбора на гр. Камено. Наравно  с тях се състезаваха и техните родители.                                                                                             

Колегите от РУП- гр. Камено се включиха  в хепънинга със състезанието  „ Майстор на велосипеда“ , а за настроението и веселите предизвикателствата за  всички останали  деца  се погрижиха  аниматорите от фирма „ Смарти парти“ от  гр. Бургас. Спонсор на инициативата бяха  "Сани-Конс" - производител на царевични и пшеничени пръчки под марката "Зайо Байо".    

 Изказваме сърдечна благодарност,  още веднъж, на нашите съмишленици:

Парти агенция „ Смарти парти“, Фирма „ Сани- Конс“- производител на пшенични и царевични пръчици „ Зайо Байо“, Читалище „Просвета“- гр. Камено , Директорите на учебните заведения в общината, господин Тончо Петров Кунчев и служителите на Районно полицейско управление- гр. Камено без чиято помощ празникът нямаше да е същия.

Снимки от празника                                                           


 

VJ Soft e-ideas