Наближава крайният срок за плащане на първата вноска на данъците

17 06 2011 font minus font plus print
Дирекция „ФСДУС“, Отдел ”Местни данъци и такси” при община Камено НАПОМНЯ на жителите на общината, че крайният срок за плащане на първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства е 30.06.2011 г. Плащането се извършва в касата на отдела в Центъра за услуги и информация на гражданите, в кметствата по населените места всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. или по банковите сметки на Общината.

 

VJ Soft e-ideas