Съобщение

16 10 2013 font minus font plus print
Обнародвано Решение на Общински съвет - Камено в ДВ бр. 85/ 28.09. 2013 г.

 

VJ Soft e-ideas