Обявление

24 10 2013 font minus font plus print
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ относно одобрено задание за разрешение за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ по плана на с. Тръстиково

 

VJ Soft e-ideas