Семинар на тема Прилагане на националната стратегия за управление на биоотпадъците в България

16 01 2014 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че на 12.02.2014 г. (сряда) в гр.Бургас ще се проведе еднодневен семинар на тема „Прилагане на националната стратегия за управление на биоотпадъците в България” в рамките на проект „Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”.

        Средствата за пътни и дневни са за сметка на участващата страна.

        Заявките за участие в семинара да се изпратят до 23.01.2014 г. на адрес : гр.Бургас, ул.”Перущица” № 67, РИОСВ – Бургас. Участието може да се заяви и на електронен адрес : riosvbs@unacs.bg.

        Информация за мястото на провеждане на семинара ще бъде публикувана допълнително на интернет страницата на РИОСВ – Бургас – www.riosvbs.eu.