Покана за публично обсъждане на Бюджет 2014

17 01 2014 font minus font plus print

Кметът на Общината, кани гражданите на Камено, юридически лица, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане на Бюджет 2014. Публичното обсъждане ще се проведе на 23. 01. 2014 година от 17:00 часа в зала „Гражданска защита“. 

 

Отчет за изпълнение на Бюджет 2013

Проект на Бюджет 2014

Проекти, изпълнявани от община Камено през 2014


 

VJ Soft e-ideas