Съобщение

22 01 2014 font minus font plus print
Община Камено, дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 6/21.01.2014 г.  е обнародвано Решение № 11/ 21.01.2014 г.

 

VJ Soft e-ideas